เบต้ากลูแคน (Beta Glucan) คืออะไร มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร

เบต้ากลูแคน (Beta Glucan) กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรค ลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

เบต้ากลูแคน จะถูกย่อยที่บริเวณผนังลำไส้เล็ก โดยเซลล์แมคโครฟาจ (เซลล์ต่อสู้โรค) ให้กลายเป็นแท่งเล็กๆ ของ Beta-1, 3/1, 6-D-glucan Polysaccharide จะไปจับกับตัวรับสัญญาณของเซลล์นิวโทรฟิล (เซลล์เม็ดเลือดขาวที่คอยกำจัดเชื้อโรค) ซึ่งจะทำให้เซลล์นิวโทรฟิล มีความจำเพาะเจาะจงกับเชื้อโรคมากขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา และจับกับสิ่งแปลกปลอมเพื่อทำลายสิ่งแปลกปลอมในร่างกายได้เร็วขึ้น

ดร.Joyce K. Czop จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด อธิบายว่า เมื่อโครงสร้างสามมิติของ เบต้า-กลูแคน เข้าไปจับที่ตัวรับสัญญาณบนผิวเซลล์ ก็จะไปกระตุ้นเซลล์แมคโครฟาจ ให้อยู่ในสภาวะตื่นตัว เพื่อทำหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต่อไปแต่ในภาวะปกติแล้วเซลล์แมคโครฟาจ ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในสภาวะสงบ ซึ่งหมายความว่า ระบบภูมิคุ้มกัน ต่างๆ ของร่างกายจะไม่ทำงานจนกว่าจะตรวจพบสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก ที่เข้าสู่ร่างกาย เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา หรือสารเคมี ต่างๆ แต่หากร่างกายของเราได้รับเบต้ากลูแคนอยู่เป็นประจำแล้ว เบต้ากลูแคนเหล่านี้ก็จะคอยกระตุ้นการทำงานของเซลล์แมคโครฟาจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา และอยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อม ตื่นตัวอยู่เสมอ

กระบวนการเหล่านี้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เซลล์แมคโครฟาจ ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาสู่ร่างกายนั่นเอง และจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายในด้านต่างๆ

คุณประโยชน์ของเบต้ากลูแคน

เบต้ากลูแคน (Beta Glucan) คืออะไร  มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร
เบต้ากลูแคน (Beta Glucan) กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรค ลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
เบต้ากลูแคน จะถูกย่อยที่บริเวณผนังลำไส้เล็ก โดยเซลล์แมคโครฟาจ (เซลล์ต่อสู้โรค) ให้กลายเป็นแท่งเล็กๆ ของ Beta-1, 3/1, 6-D-glucan Polysaccharide จะไปจับกับตัวรับสัญญาณของเซลล์นิวโทรฟิล (เซลล์เม็ดเลือดขาวที่คอยกำจัดเชื้อโรค) ซึ่งจะทำให้เซลล์นิวโทรฟิล มีความจำเพาะเจาะจงกับเชื้อโรคมากขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา และจับกับสิ่งแปลกปลอมเพื่อทำลายสิ่งแปลกปลอมในร่างกายได้เร็วขึ้น
ดร.Joyce K. Czop จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด อธิบายว่า เมื่อโครงสร้างสามมิติของ เบต้า-กลูแคน เข้าไปจับที่ตัวรับสัญญาณบนผิวเซลล์ ก็จะไปกระตุ้นเซลล์แมคโครฟาจ ให้อยู่ในสภาวะตื่นตัว เพื่อทำหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต่อไปแต่ในภาวะปกติแล้วเซลล์แมคโครฟาจ ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในสภาวะสงบ ซึ่งหมายความว่า ระบบภูมิคุ้มกัน ต่างๆ ของร่างกายจะไม่ทำงานจนกว่าจะตรวจพบสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก ที่เข้าสู่ร่างกาย เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา หรือสารเคมี ต่างๆ แต่หากร่างกายของเราได้รับเบต้ากลูแคนอยู่เป็นประจำแล้ว เบต้ากลูแคนเหล่านี้ก็จะคอยกระตุ้นการทำงานของเซลล์แมคโครฟาจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา และอยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อม ตื่นตัวอยู่เสมอ
กระบวนการเหล่านี้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เซลล์แมคโครฟาจ ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาสู่ร่างกายนั่นเอง และจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายในด้านต่างๆ

คุณประโยชน์ของเบต้ากลูแคน