ถั่งเช่า  (Cordyceps sinensis)

หรือ ตังถั่งแห่เช่า, ตังถั่งเช่า เป็นยาสมุนไพรที่ใช้แพร่หลายมากในประเทศจีน ซึ่งจัดเป็นเห็ดชนิดหนึ่ง ที่ตัวอ่อนของหนอนผีเสื้อค้างคาวกินสปอร์ของเห็ดชนิดนี้เข้าไป และเชื้อเห็ดชนิดนี้ก็จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมีต้นเห็ดงอกออกมาจากส่วนหัวของตัวหนอน โดยอาศัยการดูดสารอาหารและแร่ธาตุจากตัวหนอน จนทำให้ตัวหนอนตายไป เป็นผลให้ถั่งเช่า มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “หญ้าหนอน”

สรรพคุณทางยาของถั่งเช่า

            จัดเป็นสมุนไพรจีนธาตุอุ่น ให้กลิ่นหอม ไร้พิษ มีรสขมอมหวาน บำรุงได้ทั้งธาตุหยิน-หยาง จึงได้ฉายาว่า “สมุนไพรบำบัดอาการอ่อนเพลียได้ร้อยชนิด” และนอกจากนี้ เมื่อนำถั่งเช่ามาใช้ร่วมกับ “เห็ดหลินจือ” ยิ่งทำให้การออกฤทธิ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

 
ถั่งเช่า  (Cordyceps sinensis)
หรือ ตังถั่งแห่เช่า, ตังถั่งเช่า เป็นยาสมุนไพรที่ใช้แพร่หลายมากในประเทศจีน ซึ่งจัดเป็นเห็ดชนิดหนึ่ง ที่ตัวอ่อนของหนอนผีเสื้อค้างคาวกินสปอร์ของเห็ดชนิดนี้เข้าไป และเชื้อเห็ดชนิดนี้ก็จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมีต้นเห็ดงอกออกมาจากส่วนหัวของตัวหนอน โดยอาศัยการดูดสารอาหารและแร่ธาตุจากตัวหนอน จนทำให้ตัวหนอนตายไป เป็นผลให้ถั่งเช่า มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “หญ้าหนอน”
สรรพคุณทางยาของถั่งเช่า
            จัดเป็นสมุนไพรจีนธาตุอุ่น ให้กลิ่นหอม ไร้พิษ มีรสขมอมหวาน บำรุงได้ทั้งธาตุหยิน-หยาง จึงได้ฉายาว่า “สมุนไพรบำบัดอาการอ่อนเพลียได้ร้อยชนิด” และนอกจากนี้ เมื่อนำถั่งเช่ามาใช้ร่วมกับ
“เห็ดหลินจือ”
ยิ่งทำให้การออกฤทธิ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้