สมุนไพรจากโลกตะวันออก…

เป็นพืชสมุนไพรที่หมอแผนโบราณจีนใช้บำบัดรักษาโรคมานานกว่า 5,000 ปี และเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะ ซึ่งจากการศึกษา พบว่า มีสารออกฤทธิ์เชิงบวกในการส่งเสริมสุขภาพ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สารกลุ่มเทอร์ปีนอยด์ (Terpeniods) และ สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoid)  ซึ่งส่งผลดีต่อระบบสมองและระบบการไหลเวียนของเลือดโดยตรง