รู้จักมั้ย โพรไบโอติกส์ ?

โพรไบโอติกส์ (Probiotics)

หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่า ” โพรไบโอติกส์ “ แท้จริงแล้วคือ จุลินทรีย์ชนิดดี ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เราสามารถพบจุลินทรีย์เหล่านี้ได้ในระบบทางเดินอาหารและลำไส้ ซึ่งร่างกายของเราจำเป็นต้องมีโพรไบโอติกส์ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ระบบทางเดินอาหาร และภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรง โดยจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรเหล่านี้ จะช่วยดูดซึมสารอาหาร ป้องกันโรค และรักษาภาวะผิดปกติของร่างกาย

Probiotic สำคัญอย่างไร ?

 ร่างกายของเรามีจุลินทรีย์มากถึง 100 ล้านล้านตัว ในขณะที่เซลล์มนุษย์มีเพียง 10 ล้านล้านเซลล์เท่านั้น ซึ่งจุลินทรีย์จะอยู่รวมกันตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ โดยมีจุลินทรีย์อยู่มากถึง 1 แสนล้านตัว และมีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์ โดยจุลินทรีย์ทั้งหมดนี้ ประมาณ 85% จัดเป็นจุลินทรีย์ดีที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งเราเรียกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เหล่านี้ว่า ” โพรไบโอติกส์ “

     และถ้าหากร่างกายของเราสูญเสียสมดุลระหว่างจุลินทรีย์ดีและไม่ดี อาจทำให้ร่างกายมีจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ดีมากเกินไป ส่งผลให้มีแก๊สเกิน ท้องอืด และท้องเสีย ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีต่อร่างกายของเราแน่

รู้หรือไม่ …… ดีต่อร่างกายอย่างไร ?

   ร่างกายของเรามีความต้องการ “ โพรไบโอติกส์ ” ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดดี ทำหน้าที่กำจัดจุลินทรีย์ตัวร้ายที่ขัดขวางการทำงานของลำไส้

ทำอย่างไร ให้ร่างกายมีโพรไบโอติกส์อย่างพอดี

หากต้องการให้จุลินทรีย์ชนิดดีอย่าง ” โพรไบโอติกส์ ” สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะต้องมี ” พรีไบโอติกส์ “ เข้ามาช่วยด้วย

ซึ่ง พรีไบโอติก เป็นสารอาหารที่สำคัญของโพรไบโอติก มีประโยชน์ช่วยเสริมสร้าง และกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ชนิดนี้

 

โพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ แตกต่างหรือเหมือนกัน

ชนิดของโพรไบโอติกส์….

 

 

ชนิดของพรีไบโอติกส์….

 

ประโยชน์ของโพรโบติกส์