ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถสั่งซื้อผ่าน ทางออนไลน์ได้จาก แพลตฟอร์ม ดังนี้

แพลตฟอร์ม
LINE SHOPPING
: @ Nutriris
Click me!
แพลตฟอร์ม
SHOPEE
: BioPanax SHOP
Click me!
แพลตฟอร์ม
LAZADA
: Bio Panax Shop
Click me!
แพลตฟอร์ม
FACEBOOK
: Nutriris
Click me!