บริษัท ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสมัยใหม่ ด้วยการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้เหมาะกับชีวิตและสังคมในปัจจุบัน โดยคงคุณภาพและอำนวยความสะดวกในการทาน ซึ่งตอบโจทย์การบริโภคและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน

บริษัท ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสมัยใหม่ ด้วยการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้เหมาะกับชีวิตและสังคมในปัจจุบัน โดยคงคุณภาพและอำนวยความสะดวกในการทาน ซึ่งตอบโจทย์การบริโภคและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน