ผลิตภัณฑ์ธัญพืชจากธรรมชาติ รับประทานง่ายได้ประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดี ช่วยต้านอนุมูลอิสระ อุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ผลิตภัณฑ์อาหาร คัดพิเศษจากฟาร์ม เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงส่งตรงถึงมือคุณ

HEALTH FOOD : อาหารสุขภาพ

ธัญพืช ออร์แกนิค จากธรรมชาติ
 Organic Whole Grains From Nature
Organic  Goji Berry
โกจิเบอร์รี่ ออร์แกนิค
Organic Millets
ข้าวฟ่าง ออร์แกนิค
Organic Chia Seed
เมล็ดเชีย ออร์แกนิค
Organic Tri Color Quinoa
ควินัว 3 สี ออร์แกนิค
Organic White Quinoa
ควินัวขาว ออร์แกนิค
Organic  Black Quinoa
ควินัวดำ ออร์แกนิค
Organic  Red Quinoa
ควินัวแดง ออร์แกนิค
Organic Raw Quinoa Flour
แป้งควินัว ออร์แกนิค
Organic Brown Flaxseed
เมล็ดแฟลกซ์ สีน้ำตาล ออร์แกนิค 
Organic Golden Flaxseed
เมล็ดแฟลกซ์ สีทอง ออร์แกนิค
Organic Sunflower Kernels
เมล็ดทานตะวัน กะเทาะเปลือก ออร์แกนิค
Organic Pumpkin Kernels
เมล็ดฟักทอง กะเทาะเปลือก ออร์แกนิค
Organic Cacao Powder 
คาเคา พาวเดอร์ ออร์แกนิค
Organic Cacao Nibs
คาเคานิบส์ ออร์แกนิค
ถั่ว ออร์แกนิค จากธรรมชาติ
Organic Nuts From Nature
Organic Chick Pea 
ถั่วลูกไก่  ออร์แกนิค 
Organic White Kidney Beans
ถั่วขาว ออร์แกนิค
Organic Black Beans
ถั่วดำ ออร์แกนิค
Organic Dark Red Kidney Beans 
ถั่วแดง ออร์แกนิค
Organic Mung Beans
ถั่วเขียว ออร์แกนิค
Organic Adzuki Beans
ถั่วแดงอะซูกิ ออร์แกนิค
Organic Lentils
ถั่วเลนทิล ออร์แกนิค
Organic Pinto Beans
ถั่วพินโต ออร์แกนิค
Organic 5 Color Beans
ถั่ว 5 สี ออร์แกนิค
ถั่วออร์แกนิค จากธรรมชาติ
Organic Nuts From Nature
Brazil Nut
ถั่วบราซิล
WALNUT
วอลนัท 
Hotan Dried
Red Dates
พุทราจีนอบแห้ง
สายพันธุ์โฮตาน
Monkfruit  Sweetener
น้ำตาลหล่อฮั่งก้วย
Cacao Powder
คาเคาพาวเดอร์
 CACAO NIBS
 คาเคานิบส์ 
CACAO LISTO
เครื่องดื่มคาเคา
ปรุงสำเร็จ
Organic Hommali
Rice WithRed
Quinoa
(Ready To Eat)
ข้าวหอมมะลิ ผสม
ควินัวแดง ออร์แกนิค
Organic Hommali
Brown Rice With
Red Quinoa
 (Ready To Eat)
  ข้าวกล้องหอมมะลิ
ผสม ควินัวแดง
ออร์แกนิค
Organic Riceberry
Rice With White
Quinoa
(Ready To Eat)
          ข้าวไรซ์เบอร์รี่
ผสม ควินัวขาว
ออร์แกนิค
Organic Ready To
Eat Quino
 ควินัวหุงสุก ออร์แกนิค
ข้าว&ข้าวผสมธัญพืช ออร์แกนิค
Organic Rice & Mixed Grains
Organic Multi
Rice and Grains
 ข้าวมัลติไรซ์เกรน
ข้าวผสมธัญพืช
ออร์แกนิค
Organic Hommali
Rice
ข้าวหอมมะลิ ออร์แกนิค
Organic Hommali
Brown Rice
ข้าวกล้องหอมมะลิ
 ออร์แกนิค
Organic
Riceberry Rice
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
ออร์แกนิค
Organic
Red Quinoa &
Jasmine Brown
Rice
ควินัวแดง ผสม
ข้าวกล้องหอมมะลิ
ออร์แกนิค 
Organic
Quinoa &
Riceberry Rice
ควินัว ผสม
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
ออร์แกนิค 
(วัตถุดิบ) ประกอบอาหาร
Dried Food
Dried White Fungus
เห็ดหูหนูขาวแห้ง
 Dried Jews Ear
Mushroom
เห็ดหูหนูดำแห้ง
White Flower
Shiitake
Mushroom
เห็ดหอมลายญี่ปุ่นแห้ง
Dried Bamboo
Mushroom
เยื่อไผ่แห้ง 
Dried Shiitake
Mushroom
เห็ดหอมแห้ง
Dried Lily Flower
ดอกไม้จีนแห้ง
Dried Seaweed
สาหร่ายทะเลแห้ง

HEALTH FOOD : อาหารสุขภาพ

ธัญพืช ออร์แกนิค จากธรรมชาติ

 Organic Whole Grains From Nature

Organic  Goji Berry

      โกจิเบอร์รี่ ออร์แกนิค

Organic Millets

 ข้าวฟ่าง ออร์แกนิค

Organic Chia Seed

เมล็ดเชีย ออร์แกนิค

Organic Tri Color Quinoa

ควินัว 3 สี ออร์แกนิค

Organic White Quinoa

ควินัวขาว ออร์แกนิค

Organic  Black Quinoa

ควินัวดำ ออร์แกนิค

Organic  Red Quinoa

ควินัวแดง ออร์แกนิค

Organic Raw Quinoa Flour

แป้งควินัว ออร์แกนิค

Organic Brown Flaxseed

เมล็ดแฟลกซ์ สีน้ำตาล ออร์แกนิค 

 Organic Golden Flaxseed

เมล็ดแฟลกซ์ สีทอง

ออร์แกนิค

Organic Sunflower Kernels

เมล็ดทานตะวัน กะเทาะเปลือก ออร์แกนิค

Organic Pumpkin Kernels

    เมล็ดฟักทอง กะเทาะเปลือก ออร์แกนิค

Organic Cacao Powder 

                  คาเคา พาวเดอร์ ออร์แกนิค 

 Organic Cacao Nibs

                        คาเคานิบส์ ออร์แกนิค

ถั่ว ออร์แกนิค จากธรรมชาติ

Organic Nuts From Nature

Organic Chick Pea 

            ถั่วลูกไก่  ออร์แกนิค 

Organic White Kidney Beans

ถั่วขาว ออร์แกนิค

Organic Black Beans

ถั่วดำ ออร์แกนิค

Organic Dark Red Kidney Beans 

 ถั่วแดง ออร์แกนิค

Organic Mung Beans

ถั่วเขียว ออร์แกนิค

 Organic Adzuki Beans

ถั่วแดงอะซูกิ ออร์แกนิค

 

Organic Lentils

ถั่วเลนทิล ออร์แกนิค

 Organic Pinto Beans

ถั่วพินโต ออร์แกนิค

 Organic 5 Color Beans

ถั่ว 5 สี ออร์แกนิค

ถั่วออร์แกนิค จากธรรมชาติ

Organic Nuts From Nature

 Brazil Nut

ถั่วบราซิล

Walnut

วอลนัท 

Hotan Dried Red Dates

พุทราจีนอบแห้ง

สายพันธุ์โฮตาน

Monkfruit  Sweetener

น้ำตาลหล่อฮั่งก้วย

 Cacao Powder

       คาเคาพาวเดอร์

 Cacao Nibs

คาเคานิบส์ 

  CACAO LISTO

เครื่องดื่มคาเคา ปรุงสำเร็จ

Organic Hommali Rice With Red Quinoa

(Ready To Eat)

ข้าวหอมมะลิ ผสม ควินัวแดง ออร์แกนิค 

 

Organic Hommali Brown Rice WithRed Quinoa (Ready To Eat)

ข้าวกล้องหอมมะลิ ผสม

ควินัวแดง ออร์แกนิค

 Organic Riceberry Rice With White Quinoa (Ready To Eat)

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผสม ควินัวขาว ออร์แกนิค 

Organic Ready To Eat Quinoa

ควินัวหุงสุก ออร์แกนิค

ข้าว&ข้าวผสมธัญพืช ออร์แกนิค

Organic Rice & Mixed Grains

 Organic Multi Rice and Grains

 ข้าวมัลติไรซ์เกรน ข้าวผสมธัญพืช ออร์แกนิค

 Organic Hommali Rice

ข้าวหอมมะลิ ออร์แกนิค

Organic Hommali Brown Rice

ข้าวกล้องหอมมะลิ  ออร์แกนิค

 Organic Riceberry Rice

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิค

Organic Red Quinoa &

Jasmine Brown Rice

    ควินัวแดง ผสม ข้าวกล้องหอมมะลิ ออร์แกนิค  

Organic Quinoa & Riceberry Rice

ควินัว ผสม ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิค 

(วัตถุดิบ) ประกอบอาหาร

Dried Food

Dried White Fungus

เห็ดหูหนูขาวแห้ง

Dried Jews Ear Mushroom

 เห็ดหูหนูดำแห้ง

White Flower Shiitake Mushroom

เห็ดหอมลายญี่ปุ่นแห้ง

Dried Bamboo Mushroom

 เยื่อไผ่แห้ง 

 Dried Shiitake Mushroom

เห็ดหอมแห้ง

 

Dried Lily Flower

ดอกไม้จีนแห้ง

Dried Seaweed

 สาหร่ายทะเลแห้ง

Barley

ข้าวบาร์เลย์